Just another WordPress.com site

TUNGKULIN NG MGA KABATAAN SA LIPUNANG GINAGALAWAN

Ang mga kabataan ay may maraming tungkuling ginagampanan sa lipunang gingalawan.  Ito ay kanilang ginagampanan para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa.

 Ang mga sumusunod ay ang mga tungkuling ginagampanan ng mga kabataan:

1.  Paggalang sa Bandila ng Pilipinas

-Ito ay sumasagisag ng ating bansa.  Tumayo nang tuwid at maayos.  Ilagay ang kanang kamay sa dibdib.  Awitin nang maayos at madamdamin ang pambansang awit na “Lupang Hinirang’.

2.  Pagtulong sa kaunlaran at kagalingan ng estado.

-Tangkilikin ang produktong sariling atin.

-Mag-aral nang mabuti.

3.  Pagtulong sa mga taong nangangailangan.

-Bigyan nang konting pansin ang mga mahihirap.

-Magbigay ng konting donasyon, pagkain, damit at iba pang bagay na maibibigay sa mga taong na biktima ng mga kalamidad tulad ng baha, landslide, sunog at iba pa.

4.  Sundin ang mga patakarang ipinaiiral ng bansa.

5.  Maging isang mabuting Huwaran sa kapwa.

6.  Pagsali sa mga programang ipinatutupad ng bansa.

7.  Paggawa ng mga Gawaing-Bahay.

8.  Ingatan at pangalagaan ang kalikasan.

Ang mga tungkuling nabanggit sa itaas ay dapat gampanan sa ating lipunan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: